Odnos gradskih tijela i tijela gradskih četvrti
Mjesna samouprava

Odnos gradskih tijela i tijela gradskih četvrti

 Gradonačelnik i gradska upravna tijela dužni su, prije realizacije određene mjere ili donošenja odluke o pitanjima važnim za pojedinu gradsku četvrt, od vijeća gradske četvrti ili od predsjednika vijeća zatražiti te saslušati njihovo mišljenje u vezi sa:
1. gospodarskim pitanjima;
2. planom uređivanja javnih površina;
3. osnutkom i premještanjem ustanova, trgovačkih društava i drugih službi;
4. uređivanjem prometa;
5. korekcijom granica;
6. utvrđivanjem uredovnoga radnog vremena;
7. priredbama na javnim cestama, trgovima i pješačkim zonama;
8. svim drugim pitanjima važnima za gradsku četvrt.

Gradonačelnik i gradska upravna tijela također su dužni informirati predsjednika vijeća gradske četvrti o pitanjima u vezi sa: planiranjem razvoja Grada, programima gradske uprave, zaštitom okoliša, gradnjom objekata na području gradske četvrti i drugim pitanjima važnima za gradsku četvrt. Predsjednik je, pak, dužan o tim pitanjima izvijestiti vijeće.

Gradonačelnik, predsjednik Gradske skupštine i predsjednici vijeća gradskih četvrti čine koordinaciju na čelu koje se, prema dogovoru, izmjenjuju gradonačelnik i predsjednik Gradske skupštine. Koordinacija raspravlja o pitanjima važnima za gradske četvrti i o sukobu interesa gradskih četvrti i Grada kao cjeline, najmanje dva puta godišnje.