Mjesna samouprava
Mjesna samouprava

Mjesna samouprava

Mjesna samouprava obuhvaća institucionalne oblike i postupke putem kojih građani Grada Zagreba sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad u užim lokalnim zajednicama.
Oblici mjesne samouprave u Gradu Zagrebu su gradske četvrti i mjesni odbori.

U Gradu Zagrebu osnovano je 17 gradskih četvrti.
Stanovnici svake gradske četvrti biraju vijeće gradske četvrti, a članovi vijeća, iz svojih redova, predsjednika vijeća.

U gradskim četvrtima osnovano je 218 mjesnih odbora.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova.

Gradske četvrti i mjesni odbori su pravne osobe.

U ostvarivanju svoje uloge gradske četvrti i mjesni odbori moraju uvažavati interese Grada kao cjeline.