Raspored korištenja prostorijaAdresa prostora mjesne samouprave: Drenčec, Ulica slobode 8
Prostor površine 126 m2

 

Raspored korištenja prostora
Utorak  
18:00-20:00,
2. i 4. utorak
Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
Petak  
19:00-20:00 Vijeće Mjesnog odbora