Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Drenčec.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.
 
Članovi Vijeća su:

DARIO BOJNIČIĆ, predsjednik
365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
RENATA KINDER, potpredsjednica
365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
NENAD JEREB - VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL
MARKO KINDER - 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
ANKA KUKIĆ - SDP