Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Vurnovec.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene dvije kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 25. lipnja 2021.
 
Članovi Vijeća su:

MARIJAN DOLČIĆ, predsjednik
365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
TOMISLAV JURJEC, potpredsjednik
365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
DOMAGOJ LONČAR - HDZ, HSLS, HSU
PETRA OZIMEC - 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
NADA PAKŠEC - HDZ, HSLS, HSU