Raspored korištenja prostorija

Adresa prostora mjesne samouprave: Vurnovec, Vurnovečka cesta 11
Prostor površine 127 m2
 

Raspored korištenja prostora
Ponedjeljak  
19,00:22:00 Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata (UHDVR) 144.brigade Sesvete
Utorak  
19:00-23:00 Šahovski klub "Vrustun"
Srijeda  
18:00-19:00 Vijeće Mjesnog odbora
19:00-23:00 Šahovski klub "Vrustun"
20:00-22:00, Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
Četvrtak  
18:00-22:00 Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) -
TO Vurnovec
Petak  
19:00-23:00 Šahovski klub "Vrustun"
Subota  
9:00-17:00,
po potrebi od 8:00-22:00
Šahovski klub "Vrustun"
Nedjelja  
9:00-17:00,
po potrebi od 8:00-22:00
Šahovski klub "Vrustun"