Naselja, ulice i trgovi

naselje Vurnovec:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Banov brijeg (cijela) 1-47 2-20
Gradišnica (cijela) 1 2
Krtakova ulica (dio)   2-4
Kusova ulica (cijela) 11  
Novakova ulica (cijela) 5-23  
Škanićeva ulica (cijela)   2-4
Ulica Stjepana Vojnovića (dio)   54-56
Vurnovečka ulica (cijela) 1-53/1 2-42