Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Popovec.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.
 
Članovi Vijeća su: 

DALIBOR DOLČIĆ, predsjednik
FOKUS
ŽELJKO RIHTAREC, potpredsjednik
HDZ, HSLS, HSU
IVANA HERJAVIĆ - SDP
MATIJA HERJAVIĆ - FOKUS
LJILJANA KUTLEŠA - 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI