Naselja, ulice i trgovi

naselje Popovec:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Dedinovečka ulica (cijela) 3-17  
Gorička ulica (cijela) 1-7 2
Komesova ulica (dio) 1A-11 2-14
Podravska ulica (cijela) 1-13 2-20
Strossmayerov trg (cijela) 1 2-16
Ulica Antuna Matije Reljkovića (cijela) 3-35 2-46
Ulica don Frane Bulića (cijela) 1-25 4-50
Ulica Ferdinanda Šišića (cijela) 3-9 4-10
Ulica fra Andrije Kačića - Miošića (cijela) 5-9 2-10
Ulica fra Dominika Mandića (cijela) 1-17 4-12
Ulica Franje Ivoša (cijela) 1-5 2
Ulica Jurja Ratkaja (cijela) 5 2-6
Ulica kanonika A. B. Krčelića (cijela) 1-11 2-14
Ulica Tadije Smičiklasa (cijela) 7 2-12
Ulica Vjekoslava Klaića (cijela) 1-5 4
Varaždinska ulica (cijela) 1-105 2-118
Vugrovečka ulica (cijela) 1-15 2-38
Zagorska ulica (cijela)   2-24

 


naselje Markovo Polje:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Aleja mira (dio)   16-18
Komesova ulica (dio)   16-30