Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima sedam članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Kobiljak.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:

PERO FILIPOVIĆ, predsjednik
HDZ, HSLS, HSU
FRANJO MIJIĆ, potpredsjednik
365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
MLADEN BROZ - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
LIDIJA PAVLAK  -  DP, ZELENA LISTA
ŠIMUN SINOVČIĆ -  MOST, PROJEKT DOMOVINA
DARKO TEŽAK  - SDP
ŽELJKO ŽEGARAC -   KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA