Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Goranec.
 
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:
 

BISERKA BEZEREDI, predsjednica
365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
TOMISLAV PUKŠECpotpredsjednik
SDP
ANDREJA DOKŠA - VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL
ANA FILIPOVIĆ - 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
ILIJA PRODANOVIĆ - VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL