Raspored korištenja prostorija

Adresa prostora mjesne samouprave: Goranec, Kamenščica 4
Prostor površine 150 m2

Raspored korištenja prostora
Utorak  
18:00-19:00 Vijeće Mjesnog odbora
18:00-20:00,
1. i 3. utorak
Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
19:00-21:00 Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
- MO Goranec
Srijeda  
18:00-20:00 Živi zid
Petak  
19:00-21:00 Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
- MO Goranec