Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Glavnica Gornja.
 
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene dvije kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.
 
Članovi Vijeća su:

JOSIP KAŠNAR , predsjednik
365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
STJEPAN KAŠNAR, potpredsjednik
365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
PAULA KAŠNAR - 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
JOSIP KAŠNAR - SDP
KRISTIJAN VUGER - 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI