Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima devet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Vrapče - centar.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.
12. kolovoza 2021. započinje mirovanje mandata članu i potpredsjedniku Vijeća Ozrenu Tkalčecu Krznariću, od 26. kolovoza 2021. u Vijeću ga zamjenjuje Lukrecija Lara Vrnoga.
Na 4. sjednici Vijeća održanoj 2. rujna 2021. za potpredsjednika Vijeća je izabran Petar Blažević.


Članovi Vijeća su:
DORIS BRKIĆ, predsjednica
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
PETAR BLAŽEVIĆ, potpredsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
ANĐELKA DRNIKOVIĆ - 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
DINKO KOBEŠĆAK - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
DARIO KOVAČIĆ - HDZ – HSLS -HSU
ŽELJKA MANDURIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
HRVOJE MILINKOVIĆ - DP - Zelena lista
TAMARA OKLOPČIĆ – SDP
LUKRECIJA LARA VRNOGA - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad