Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima sedam članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Stenejvec - sjever.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 25. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:
 
IVAN VEDAK, predsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ADRIAN KOZONIĆ, potpredsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
JOSIP CIGULA - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DAVOR ČULJAK - HDZ – HSLS - HSU
KIMY GOLUB - DP - Zelena lista
MILICA KALUĐEROVIĆ - SDP
VIKTOR SARIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad