Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima sedam članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Podsused.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:
 
ROBERT ŠAFRANKO, predsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
IVONA GRGURINOVIĆ, potpredsjednica
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
PETRA BREKALO - DP - Zelena lista
NIKOLA BUNČIĆ – SDP
DINO DUSPARA - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
MARTINA POLJAK - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
ŽELJKO ŠIMUNOVIĆ - HDZ – HSLS -HSU