Ulice i trgovi
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Aleja grada Bolonje (dio)   76
Aleja Seljačke bune (cijela) 1-31 4-50
Banovski put (cijela) 1-21 2-10
Banski vinogradi (cijela) 1-15 2-50
Bedeniki (cijela) 1-7 2-18
Bengezi (cijela) 1-11 2-22
Bizek I. - I. odvojak (cijela) 3-15  
Bizek I. - II. odvojak (cijela) 1-7 2-4
Bizek I. (cijela) 1-21 4B-56
Bizek II. (cijela) 1-115 2-100
Bizek III. (cijela) 3-61 12-58
Bizek IV. (cijela) 3-23 2-32
Bizek V. (cijela) 1-19 4
Bizek VI. (cijela) 1-21 2-24
Blanje (cijela) 1-65 2-68
Borje (cijela) 1-13 2-12
Bukoščak (cijela) 1-25 2-30
Bukoščanski odvojak (cijela)   2
Bukovinčev put (cijela) 1-13 4-18/1
Capekov put (cijela) 1-15 2
Cvekov put (cijela) 1-13  
Dolečki zavojek (cijela) 3-7 10-14
Domska ulica (cijela) 1-9 2-14
Don Boscov odvojak (cijela) 1-3 2
Don Boscova ulica (cijela) 1-31 2-22
Duganova ulica (cijela) 1-3  
Dvoriček (cijela) 1-29/1 2-30
Goljački breg (cijela) 1-27 4-40
Gordanina ulica (cijela) 3 2-4
Gornji put (cijela)   2-6
Hlašći (cijela) 1-15 6A-20
Horvatov put (cijela) 1-37 2-50
Humlova ulica (cijela) 1-5 2-16
Humlove stube (cijela)   2
Huzjanova ulica (dio)   38
I. Jelašički odvojak (cijela) 1 6-14
II. Jelašički odvojak (cijela) 3-13 2
Izvorska ulica (cijela) 1-17 2-14
Jagodišče (cijela) 1-9 8-14
Jagustovićev put (cijela) 11-21 4-6
Jakopci (cijela) 1 4
Jambrišakov breg (cijela) 1-21 2-16
Jambrišakov odvojak (cijela) 1-11  
Jarek donji (cijela) 1-19 2-42
Jarek gornji (cijela) 5-39A 20-24
Jarek podsusedski (cijela) 1-17  
Jelašićka I. (cijela) 1-7 2-10
Jelašićka II. (cijela) 1-9 2-8
Jelašićka III. (cijela) 1-19 2-20
Jelašićka ulica (cijela) 1-61 2-56
Kosići (cijela) 1-15 2-14
Kovinska ulica (cijela) 1-29 2-30
Križajeva ulica (cijela) 3-7 2-6
Kupališni put (cijela) 1  
Lukačićeva ulica (cijela) 1-7 2-6
Markov dol (cijela) 1-9 2-6
Meglenjak (cijela) 3-13 2-50
Mendlova ulica (cijela) 1-11 2-16
Mokranjčeve stube (cijela) 1 2-4
Pijavišće (cijela) 1-51/1 2-32
Pijavišće odvojak (cijela) 1-15  
Pintauerov put (cijela)   2-12
Podgradski odvojak (cijela) 1 2-6
Podsusedska aleja (cijela) 1-101 2-46A
Podsusedski trg (cijela) 1-37 2-40
Podsusedsko dolje (cijela) 1-75 2-116
Podzmiš (cijela) 7 2-14
Poreščina (cijela) 7-11 2-30
Prigornica (cijela) 1-93 2-76
Prigornički odvojak (cijela) 1-7 2-14
Priobalna cesta (dio) 11-15  
Put kamenim svatovima (cijela) 5-41 2-38
Repinjak (cijela) 3-5 2-10
Ribićev put (cijela) 1 2
Samoborska cesta (dio) 151-259B 294-368
Skoki (cijela) 1-9 2-14
Sopot (cijela) 1-7 2
Sopotski odvojak (cijela) 3-33 2-34
Susedbreška ulica (cijela) 7-9 2-4
Susedgradski vidikovec (cijela) 5-55 4-40
Susedsko polje (dio) 1-55 2-12
Sutinska vrela (cijela) 1-33 2-60
Šešeki (cijela) 1-11 2-14
Ulica Blagoje Berse (cijela) 1-7 2-8
Ulica Franje Lučića (cijela) 1-41 2-46
Ulica Josipa Vrhovskog (cijela) 1-3 2-4
Ulica Miroslava Magdalenića (cijela) 1-5 2-6
Ulica Tihomila Vidošića (cijela) 1-9 2-12
Ulica Tomislava Pavleka (cijela) 1-51 2-34
Ulica Velimira Škorpika (dio)   2-28
Vilharova ulica (cijela) 3-7 2-12
Vinobreška ulica (cijela) 1-17 2-22
Vodopijin breg (cijela) 1-39 2-30
Vodopijina ulica (cijela) 1-5 2-6
Vučak (cijela) 1-11 4-38
Zeverka (cijela) 1-15 2-32
Željkina ulica (cijela) 1-3 2