Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima devet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Perjavica - Borčec.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.
 
Članovi Vijeća su:
 
TEA PAĐEN RAŠIDAGIĆ, predsjednica
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
MARKO TOŠIĆ, potpredsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
DRAŽEN DRENČEVIĆ - DP - Zelena lista
MARIO JUJNOVIĆ - HDZ – HSLS - HSU
ŽELJKA LESKOVAC - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
LUCIAN MIRDITA - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
RENATO PINTARIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
ŽELJKA TOMLJENOVIĆ CVIJIN -  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - ORaH - Za grad
ANTON VIDAS -  SDP