Ulice i trgovi
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Artičkova ulica (cijela) 1-23 2-32
Balunov put (cijela) 3-11 2-10
Belinin odvojak (cijela) 1-19 2-6
Belinin put (cijela) 1-13 2-30
Bišćanov put (cijela) 1-21 2-28
Bolfani (dio) 1-13 2-2A
Bolnička cesta (dio)   34-96
Borčec (cijela) 1-103 2-80
Dobrilovićeva ulica (cijela) 1-17 2-4
Domitrovićeva ulica (cijela) 1-21 2-26
Donji Borčec (cijela) 1-35 2-38
Dubje (cijela) 5-25 4-20
Dugane (cijela) 5-7 2-10
Gornje padine (cijela) 1-7 2-64
Gospodska ulica (dio) 45-71 66-108
I. Plemićko (cijela) 1-9 2-6
II. Plemićko (cijela) 1-17 2-20
Jamine (cijela) 1-63 4-50
Lovački put (cijela) 1-39 2-38
Male Putine (cijela) 1-25 2-16
Medpotoki (dio) 1-31A 16-50
Međašni klanac (dio) 9-11  
Nove Rašljice (cijela) 1-23 2
Orešje (cijela) 1-59 2-66
Orešje donje (cijela) 1A-15 2-16
Padine (cijela) 1-35 4-28
Perjavica (cijela) 7-83 2-124
Perjavička putina (cijela) 1-29 2-44
Plehanov put (cijela) 5-49 2-40
Podolnička ulica (cijela) 1-13 2-20
Putine (cijela) 1-37A 6-22
Putinski prečec (cijela) 1-5 2-20
Radušićeva ulica (cijela) 1-11 2-12
Rašljice (cijela) 1-25 4-20
Rukavec (cijela) 3-21 2-38
Rušiščak (cijela) 3-25 2-40
Skijaški brijeg (cijela) 1-3 6-18
Sunčani brijeg (cijela) 3-21 4-44
Škorjančeva ulica (cijela)   2-18
Šublinov brijeg (cijela) 1-77 2-116
Šublinov vijenac (cijela) 1-27 2-20
Teškovec (cijela) 3-69 6-44
Ulica Dominika Mandića (dio) 1-179 108-176
Ulica Dragutina Krapeca (cijela)   2-20
Ulica Đure Sudete (cijela) 1-21A 2-14
Ulica Grgura Karlovčana (cijela) 1-7  
Ulica Grigora Viteza (cijela) 1-21A 2-18
Ulica Josipa Draženovića (cijela) 1-19 2-20
Ulica Luke Ilića Oriovčanina (cijela) 1-9 2-26
Ulica Stjepana Ladiša (cijela) 1-15 2-6
Zelena magistrala (dio) 35-51 18-54
Žlebec (cijela) 1-49 2-52