Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima sedam članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Gornji Stenjevec.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 25. lipnja 2021.
 
Članovi Vijeća su:
 
VLATKA PAŽIN, predsjednica
FOKUS
IVAN ORLOVIĆ, potpredsjednik
MOST
DRAGUTIN GORIČKI
SDP
NAĐA KLJAIĆ – SDP
SLOBODAN MENIĆANIN - VESNA ŠKARE OŽBOLT – NL
ALEN OZIMEC - DP, Zelena lista 
ŽELJKO TOMLJENOVIĆ - HDZ – HSLS -HSU