Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima sedam članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Gornje Vrapče.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 25. lipnja 2021.
 
Članovi Vijeća su:
 
ANĐELKO VUČENIK, predsjednik
365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
VLATKA MAKARUN, potpredsjednica
NEZAVISNA LISTA GRAĐANA
TANJA DJAKOVIĆ – SDP
VINKO LALEK – HSP
IVAN LALIĆ – SDP
KARLO MANDARIĆ - HDZ – HSLS - HSU
DENIS ŠOLA - DP, Zelena lista