Ulice i trgovi
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Babulek (cijela) 1-43 2-38
Bolfani (dio)   12-22
Cepike (cijela - bez kbr)    
Cvetkovićev put (cijela) 1-23 4-24
Demšarova ulica (cijela) 1-49 2-20
Dragulinec (cijela) 1-21 6-22
Gjurašinova ulica (cijela) 1-9 10
Horvatnica (cijela) 3-101 2-130
Karasmani (cijela) 3-15 2-22
Kirinščak (cijela) 1-37 2-34A
Krvarić (dio)   76B-106
Kukoljina ulica (cijela) 1-53 2-62
Kurirska ulica (cijela - bez kbr)    
Letinčićeva ulica (cijela) 1-55A 2-82
Majdakova ulica (cijela) 1-47 2-58
Margalići (cijela) 3-29 4-46
Međašni klanac (dio) 1-5 2-8
Močvarska ulica (cijela) 1-13  
Opatovečki izvor (cijela)   4
Petraščak (cijela - bez kbr)    
Plotnikova ulica (cijela) 3-9 2-14/1
Podlugaščak (cijela) 3-9B 4-8
Prišlinova ulica (cijela) 1-53 2-60
Proljetna ulica (cijela) 1-7 8-10
Pustakova ulica (cijela) 1-29 8
Skenderi (cijela) 1-21 2-14
Spojnica (cijela) 1-5  
Srešov klanac (cijela) 1-45 2-48
Strahoščak (cijela) 1-33 2-18
Šamci (cijela) 1-5 2-8
Škalinova ulica (cijela) 1-37 2-54
Trdice (cijela) 5-59 2-66
Trzunove pećine (cijela) 5-11  
Ulica Dominika Mandića (dio)   54-106
Ulica Frana Kušana (cijela) 1-27 2-22
Ulica Ive Horvata (cijela) 1-21 2-16
Ulica Josipa Franje Domina (cijela) 1-17/3 2-12
Ulica Mihovila Gračanina (cijela) 5-19 2-16
Ulica Miroslava Feldmana (cijela) 1-3 4-6
Ulica Vinka Dvoržaka (cijela) 1-9 2-4
Ulica Vojmila Rabadana (dio) 29-83  
Vijugava ulica (cijela) 3-21 12-20
Vizane (cijela) 1 2-18
Vrapčanska ulica (dio) 153-269 116-250A
Završje (dio) 103-111  
Zelene putine (cijela) 1-15 2-6