Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima devet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Gajnice.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.

Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:
 
LIDIJA SARTA, predsjednica
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad

MILAN VUKELIĆ, potpredsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad

MAŽDA HDAGHA - DP - Zelena lista

ŽELJKO PRAŠNIČKI - NEZAVISNA LISTA GRAĐANA

LUCIJA RAIN  – SDP

BOŠKO ŠALAMON - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad

ALEN ŠUKURICA - HDZ – HSLS -HSU

BOJAN TEPŠIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad

IVANČICA TOMEČIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad