Raspored korištenja prostorija

Adresa prostora mjesne samouprave: Zagreb, Argentinska ulica 5
Telefon: 345 40 28
Prostor površine 74,25 m².

Ponedjeljak  
18,00-20,00
(3. i 4. ponedjeljak)
mala dvorana
HDZ TO GAJNICE
16,30-18,00
mala dvorana
SDP MO GAJNICE
20,00-22,00
mala dvorana
HSLS GRADSKA ORGANIZACIJA 
8,00-20,00
istočna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
8,00-20,00
zapadna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
8,00-20,00
Meksička 2, izložbeni prostor
101. BRIGADA HV GAJNICE
Utorak  
15,00-18,00
mala dvorana
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD
18,00-20,00
mala dvorana
BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI MO GAJNICE
8,00-20,00
istočna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
8,00-20,00
zapadna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
18,00-20,00
meksička 2
UDRUGA CENTAR ZA SOCIJALNU UKLJUČENOST
8,00-20,00
Meksička 2, izložbeni prostor
101. BRIGADA HV GAJNICE
Srijeda  
20,00-22,00
(1. I 3. srijeda)
mala ddvorana
HNS TO GAJNICE
16,00-18,00
mala dvorana
KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA GAJNICE
20,00-22,00
(4. srijeda)
mala dvorana
SDP MO GAJNICE
18,00-20,00
mala dvorana
UDRUGA VEZA, ČIPKANJA I TKANJA "TRADICIJA"
20,00-22,00
(4. srijeda)
mala dvorana
HRVATSKA STRANKA SVIH KAJKAVACA
8,00-20,00
istočna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
8,00-20,00
zapadna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
8,00-20,00
Meksička 2, izložbeni prostor
101. BRIGADA HV GAJNICE
Četvrtak  
13,00-15,00
(1. četvrtak)
mala dvorana
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO (BUZ)
16,00-18,00
mala dvorana
MATICA UMIROVLJENIKA SUSEDGRAD, PO GAJNICE
20,00-22,00
(1. I 3. četzvrtak)
mala dvorana
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA ZAGREB
18,00-20,00
mala dvorana
HSU - OGRANAK GAJNICE
20,00-22,00
(4. četvrtak)
mala dvorana
HRVATSKA STRANKA SVIH KAJKAVACA
8,00-20,00
istočna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
8,00-20,00
zapadna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
18,00-20,00
meksička 2
UDRUGA CENTAR ZA SOCIJALNU UKLJUČENOST
8,00-20,00
Meksička 2, izložbeni prostor
101. BRIGADA HV GAJNICE
Petak  
15:00-20:00,
mala dvorana
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD
20,00-22,00
(1. I 3. petak)
mala dvorana
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ
8,00-20,00
istočna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
8,00-20,00
zapadna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
8,00-20,00
Meksička 2, izložbeni prostor
101. BRIGADA HV GAJNICE
Subota  
18,00-21,00
(1. subota)
mala dvorana
ŽIVI ZID
8,00-20,00
istočna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
8,00-20,00
zapadna kancelarija
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "IVAN ZAJC"
18,00-20,00
meksička 2
UDRUGA CENTAR ZA SOCIJALNU UKLJUČENOST
8,00-20,00
Meksička 2, izložbeni prostor
101. BRIGADA HV GAJNICE
Nedjelja  
11,00-14,30
19,00-21,00
GLAZBENI CENTAR "ROCKPLAY"