Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Ježdovec.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 21. lipnja 2021.
 
Članovi Vijeća su:
 
SLAVKO KVASINA, predsjednik
365 Stranka rada i solidarnosti
MATIJA KVASINA, potpredsjednik
DP - Zelena lista
PERICA BLAŽEVIĆ ​- 365 Stranka rada i solidarnosti
IVANČICA NOVAK ​- HDZ - HSLS- HSU
IVICA ŽIVKOVIĆ ​- HDZ - HSLS - HSU