Naselja, ulice i trgovi

u naselju Ježdovec:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Biškupići (cijela) 1-19 2-4
Gaj (dio)   40
Ježdovečka ulica (dio) 7A-141 2Z-144
Ježdovečki odvojak (cijela) 1 2-10
Keseri (cijela) 1-39 2-92
Kušnjačići (cijela) 1-31/1 2-6
Mikulini (cijela) 1-27 2-84
Prkanj (cijela) 29-63 2-52
Racka ulica (cijela) 1-115 2-32
Starča (dio)   18
Studeni I. (cijela) 1-11 2-14
Studeni II. (cijela) 1-17A 2-6
Vojkovićka (cijela) 5-47 6-50
Vukasi (cijela) 1-15 2-18


u naselju Zagreb:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Ljubljanska avenija (dio)   18-20