Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Blato.
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 25. lipnja 2021.
Neven Dunkić 30. kolovoza 2022. zbog promjene prebivališta prestaje obnašati dužnost člana Vijeća, od 2. listopada 2023. u Vijeću ga zamjenjuje Josip Imprić.

Članovi Vijeća su:
 
TOMISLAV BARUN, predsjednik
HDZ - HSLS - HSU
IVAN PALJUG, potpredsjednik
DP - Zelena lista
JOSIP IMPRIĆ ​- SDP
MILKA PIŠKOR ​- HDZ - HSLS - HSU
JADRANKA ZDELIČAN ​- SDP