Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Blato.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 25. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:
 
TOMISLAV BARUN, predsjednik
HDZ - HSLS - HSU
IVAN PALJUG, potpredsjednik
DP - Zelena lista
NEVEN DUNKIĆ ​- SDP
MILKA PIŠKOR ​- HDZ - HSLS - HSU
JADRANKA ZDELIČAN ​- SDP