Raspored korištenja prostorija

Adresa prostora mjesne samouprave: Zagreb, Karlovačka cesta 195b
Telefon: 614 05 01

Prostor površine 129,37 m². 


Raspored korištenja prostora
 

Ponedjeljak  
18:00-21:00, dvorana KUD PRESLICA
   
Utorak  
   
Srijeda  
18:00-21:00, dvorana KUD PRESLICA