Raspored korištenja prostorija

Adresa prostora mjesne samouprave: Zagreb, Karlovačka cesta 195b
Telefon: 614 05 01

Prostor površine 129,37 m². 


Raspored korištenja prostora:
 

Ponedjeljak  
19:00-21:00
2. ponedjeljak u mjesecu, mala dvorana 
Zagreb je Naš!
   
Petak  
17:00-19:00
4. petak u mjesecu mala dvorana
Zagreb je Naš!