Sredstva mjesne samouprave 2001. - 2021.
Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu je u razdoblju 2001. - 2021. raspolagala s 6.191.419.472,00 kuna od kojih je velika većina iskorištena za financiranje malih komunalnih akcija / komunalnih aktivnosti, a zadnjih godina i za održavanje komunalne infrastrukture.

Više informacija